POŁOŻENIA i CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZNNA MIEJSCOWOŚCI

Wola Zabierzowska położona jest w gminie Niepołomice (powiat wielicki, województwo małopolskie). Miejscowość o łącznej powierzchni 716 ha, zamieszkuje 1267 osób (stan na 31.12.2009 r.).

Wola Zabierzowska leży w centrum zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, w mezoregionie Doliny Wisły. Północna granica opiera się o linię rzeki Wisły, na odcinku od Lasu Koło do Lasu Grobla (Las Ispina), wschodnia – przytyka do tegoż Lasu Grobla, a południowa sięga północnego skraju głównego kompleksu Puszczy Niepołomickiej, wzdłuż którego płynie również potok Drwinka . Obszar wsi ma kształt zwężającego się ku południowi lejka, którego największa szerokość-wzdłuż Wisły-wynosi 3 km, a najmniejsza w rejonie Drwinki 1km.

Cała wieś leży na terenie holoceńskiej (czyli nadal współcześnie tworzącej się) terasie zalewowej Wisły i Drwinki. Topografia tej tarasy Woli Zabierzowskiej doskonale ilustruje tezę o stopniowy przesuwaniu się koryta Wisły linii z dzisiejszej Drwinki. Coraz bardziej na północ, w kierunku Wysoczyzny Proszowickiej. O zmianach koryta Wisły świadczą liczne starorzecza, kręcące się w najrozmaitszych kierunkach na obszarze całej wsi. Na ogół są one tym starsze, im bardziej oddalone od obecnego koryta Wisły. Wzdłuż osi Doliny Wisły i przez środek wsi przebiega główna arteria drogowa Powiśla łącząca Niepołomice prze Uście Solne z wsiami nadwiślańskimi- po Szczurową, a dalej- z Dąbrową Tarnowską. (Zinkow)

Ulicówkę - historyczną część miejscowości - tworzy kilka przysiółków skoncentrowanych wokół zawiłej 2,5 kilometrowej szosy, przypominającą swoim kształtem literę „S”. Ulicówkę cechuje zwarta zabudowa. Zaczyna się ona przysiółkiem Chałupki i ciągnie 2 km na północ wzdłuż wału, aż do Wisły, gdzie znajduje się kolejny przysiółek Flaga. Na zachód od Flagi mieści się największy przysiółek Woli Zabierzowskiej Nowa Wieś. Z kolei kilometr na wschód od Nowej Wsi, w okolicy Lasu Grobla, znajduje się „Mała Wieś”. Inne przysiółki takie jak: Zakrzeniec, Psarka, Brzozówka, Skotnica, Kla, Kąt i Wyspa są rozproszone wzdłuż łąk i mniejszych uliczek. Przysiółek Wyspa można uznać za nieformalne „serce wsi” gdyż znajdują się tu instytucje kulturalno-oświatowe miejscowości: remiza OSP, szkoła, Dom Kultury, plac zabaw i boisko sportowe.

Wola Zabierzowska charakteryzuje się dosyć rzadką zabudową i poza wspomnianą Ulicówką, głównym elementem jej krajobrazu są rozległe, kwieciste łąki i pola uprawne. Zwłaszcza uwidacznia się to w południowej części miejscowości.